Passerinvest splnil kovenanty za loňský rok, sníží základní kapitál

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Passerinvest Group, která je ručitelem dluhopisu PSG 5,25/2023, za loňský rok splnila všechny kovenanty předepsané v prospektu dluhopisu. Zadluženost LTV činila 56 %, čímž firma s rezervou splnila maximum pro loňský rok ve výši 78 %, vlastní kapitál činil 8,17 mld. Kč, vysoko nad požadovaným minimem 2,6 mld. Kč, a příjem z nájemného relativně k dluhu společnosti činil 8,46 %, opět s rezervou nad přípustným minimem 4 %. Passerinvest Group v dalším oznámení uvedl, že plánuje snížit základní kapitál ze 4 mld. na 2,8 mld. Kč. Prospekt dluhopisu PSG 5,25/2023 stanovuje, že celkový vlastní kapitál společnosti musí být min. 2,6 mld. Snížení základního kapitálu o 1,2 mld. Kč tak vlastní kapitál sníží z 8,17 na cca 6,97 mld. Kč, čímž bude minimum 2,6 mld. nadále s rezervou splněno.

Passerinvest Group rovněž zveřejnil výroční zprávu za loňský rok, která ukázala stabilní vývoj. Výnosy meziročně vzrostly o 6 % na 1,186 mld. Kč a provozní zisk mírně klesl (o -1,4 %) na 345,7 mil. Kč. Důvodem byla absence ostatních provozních výnosů, které byly o rok dříve významné. Společnosti nicméně klesla ztráta na finanční úrovni, což celkově zvýšilo čistý zisk na 119,9 mil. Kč z předchozích 70,8 mil. Kč. Výsledky hospodaření stejně jako plnění kovenantů hodnotíme pozitivně a domníváme se, že oznámené snížení základního kapitálu nebude mít vliv na plnění kovenantů z dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.