CPI PG: Vytěsnění S-Immo, poslední část akvizičního úvěru splacena

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group (CPI PG) v pátek informovala, že iniciovala proces vytěsnění minoritních akcionářů v dceřiné společnosti S-Immo. V té drží CPI PG dohromady s podílem další dceřiné firmy Immofinanz 88,37 %, přičemž po vyloučení vlastních akcií S-Immo tento podíl činí 92,54 %. Vytěsnění minoritářů v S-Immo má umožnit výrazně zjednodušit strukturu řízení skupiny, přičemž firma hodlá informovat o dalších krocích k zeštíhlení řízení v příštích měsících. CPI PG dále uvedla, že z prostředků získaných čerstvou emisí dluhopisů v objemu 500 mil. EUR splatila poslední část z překlenovacího akvizičního úvěru, který získala před 2 roky na ovládnutí Immofinanz a S-Immo. Poslední splacená část činila 460 mil. EUR z celkového objemu úvěru 2,7 mld.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.