Ivo Enenkl: Správa majetku se přes aplikace dělat nedá

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceIvo Enenkl: Správa majetku se přes aplikace dělat nedá

Před deseti lety se mohlo zdát, že otevření pobočky privátní banky na Ostravsku nemá moc šancí na úspěch. J&T Banka však potenciálu zdejšího regionu věřila a po Brně zde otevřela svou další pobočku. A zájem o její služby byl a je značný. „Na Ostravsku se píše mnoho zajímavých podnikatelských příběhů a my jsme rádi, že můžeme být u toho. Věřím, že stejně úspěšně půjdeme s našimi klienty i dále,“ říká Ivo Enenkl, ředitel regionální pobočky J&T Banky v Ostravě.


Jak byste shrnul uplynulých deset let na bankovním trhu? V čem vidíte největší posun?

Přiznám se, že je pro mne trochu náročné posuzovat bankovní trh vzhledem k tomu, že právě před deseti lety jsem přijal novou výzvu a po dlouholeté advokátní praxi jsem se stal ředitelem ostravské pobočky J&T Banky. S tou jsem do té doby spolupracoval profesně a zároveň jsem byl jejím spokojeným privátním klientem.

Mohu ale říct, jak jsem vnímal bankovnictví tenkrát a jak ho vnímám nyní. Jasný je posun v oblasti digitalizace i snaha retailových bank jít klientům blíže a bořit zažité mýty spojené s bankovnictvím. Nicméně podle mě je to velmi anonymní a masové. Na J&T Bance se mi od počátku líbila její jinakost. Jejípřístup a poznání klienta, hledání toho nejlepšího řešení. I když to zní jako klišé, my nabízíme klientům opravdu to nejlepší, i když máme digitální dluh. Jenže velký byznys a správa rodinného bohatství se přes aplikace dělat nedá, k tomu je stále nezbytný osobní přístup. 

A kam se za tu dobu posunula J&T Banka?

Před otevřením pobočky jsme tu už měli klienty i byznysové partnery, bylo tedy s čím začít. Nicméně náš nástup na Ostravsku byl neuvěřitelně rychlý. Povědomí o nás i našich produktech se doslova neslo celým krajem a zájem o naše služby byl opravdu velký. Určitě nám k navázání nových vztahů ať už s municipalitami, velkými byznysy či církvemi pomohlo také navrácení legendární kavárny Elektra zpět regionu. To vnímalo mnoho lidí jako důkaz, že to s regionem myslíme vážně a že tu plánujeme dlouhodobě být. Prokázalo to také, že byznys prostě děláme jinak. 

Pokud bych to měl jednoduše shrnout, tak bych řekl, že za těch deset let jsme ukázali, že to s Ostravskem opravdu myslíme vážně a že jsme stabilní a odborně zdatný partner, a to nejen z hlediska financí. Navíc se dlouhodobě snažíme regionu pomáhat zviditelnit se i za hranicemi. 

Změnily se za tu doby nároky a potřeby klientů? 

Jsem moc rád, že naši klienti jsou od počátku velmi otevření a rádi diskutují o svých plánech, možnostech i očekáváních. Snadněji tak nacházíme společná řešení, když známe jejich potřeby, požadavky, ale i obavy. Dovolím si tvrdit, že se nám podařilo vybudovat si vztah vzájemné důvěry a informovanosti a společně dozrát. Na majetek tak klienti již nenahlížejí jen prismatem momentu, ale přemýšlejí o něm šířeji, ať už v rámci celé rodiny, nebo delšího časového horizontu.

Proměnil se tedy i přístup klientů ke správě majetku? 

Jak už jsem zmiňoval výše, došlo k určitému dozrání. Zatímco zpočátku byly důležité okamžité výnosy, nyní se díváme na mnohem delší investiční horizonty. Získali jsme si důvěru klientů, kteří nám věří, naslouchají a chtějí znát náš názor na aktuální dění. 

Jak s klienty v současné turbulentní době pracujete v oblasti investic? 

Vysoká inflace a ztráta hodnoty majetku je nyní velkým tématem, ale je dobré nepanikařit. Důležité je držet se dlouhodobé investiční strategie, nepodléhat dočasným výkyvům a neopouštět pozice pod tlakem. S klienty aktivně mluvíme, revidujeme portfolia a očekávání, přeskupujeme investice a také dokupujeme pozice. Cílem není vyhrát nad momentální inflací, ale porazit ji dlouhodobě. Nedívat se na úspěch přes výnos, ale zda se nám podařilo pořídit, co jsme chtěli a očekávali.

Jaký zájem mají klienti o nový fond J&T ARCHINVESTMENTS? 

O fond ARCH je velký zájem. Souvisí to s tím, co jsem již naznačil. Jasná investiční strategie, zřetelné portfolio, důvěra ve skupinu J&T a projekty navázané na J&T a volba delšího investičního horizontu. Ve své podstatě jediná volba, jak v delším horizontu bojovat s inflací, a to s vysokou mírou diverzifikace investice.

Jsou ostravští klienti něčím charakterističtí, výjimeční ve srovnání se zbytkem republiky?

Těžko se mi to posuzuje, protože z tohoto regionu také pocházím, to by spíše mohli říct jiní. Ale myslím, že pro nás tolik typická přímočarost, tedy rázovitost, nám hodně v komunikaci s klientem pomáhá. Není to o chození kolem horké kaše. Možná i díky tomu se z mnoha našich klientů stali přátelé. Řekl bych také, že jsou úspěchuchtiví, ale v tom dobrém smyslu slova. Váží si toho, čeho dosáhli a jsou pokorní.

Jak se za uplynulých deset let změnil ostravský region? Vypořádal už se se svým historickým zaměřením na těžký průmysl?

Ostravsko už dávno není jen tím „špinavým důlním místem“, jak si ho mnozí pamatují. Vyrostlo tu mnoho zajímavých firem a příběhů. Jsme vyhledávaným útočištěm pro řadu kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí. Rozmáhá se tu hodně i turismus,a to nejen za přírodou a horami, ale také například za gastronomickými zážitky.

Na Ostravsko putovaly v uplynulých letech významné dotace a investice. Dokázal je region využít naplno?

Nevím, zda na plno, ale město i region se určitě za těch deset let posunuly. Investuje se do infrastruktury, podnikání a propagace regionu a myslím, že to funguje dobře.

Kde vidíte budoucnost regionu v horizontu dalších desetilet?

Osobně to vnímám tak, že mladí lidé, kteří dříve region opouštěli, případně po studiích zůstávali v místě příslušné školy mimo Ostravu, se do regionu již vracejí a mají zájem na jeho rozvoji. Zejména byznys spojený s IT má dle mého názoru v Ostravě budoucnost.

Jak jste již zmínil, v Ostravě funguje unikátní koncept bankokavárny. Povedlo se vám tedy vrátit stylovou kavárnu Elektra k životu? 

Těší mě, že se kavárna stala oblíbeným místem k setkávání. I když tu nemáme historicky proslulé čaje o páté, podařilo se nám z kavárny udělat místo, kde to opět žije. Odehrávají se tu nejrůznější obchodní schůzky, ale i společenské akce. V určitých časech si tu bez rezervace ani nesednete.

Co vám v poslední době udělalo největší radost? 

Radost mi dělají mé děti – úspěšný start v první třídě toho prvního a narození druhého syna.

Co byste pobočce popřál do dalších deseti let? 

Abychom šli společně úspěšně dále…

Ivo Enenkl 

Zodpovědný je především za rozvoj a řízení aktivit J&T Banky v Moravskoslezském kraji. Se skupinou J&T začal spolupracovat v roce 1992, kdy poskytoval právní pomoc pro obchodníky s cennými papíry, banky a investiční fondy skupiny. V roce 2004 založil vlastní advokátní kancelář Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s. Na pozici ředitele regionální pobočky J&T Banky v Ostravě působí od roku 2012.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.