Rohlik.cz potvrdil prudce vyšší obrat, rozjel dvě nové služby

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Rohlik.cz Finance, která je emitentem dluhopisu 6,6/2023, včera v prohlášení pro investory uvedla, že skupina zaznamenává v současné situaci prudké zlepšení hospodaření.


Společnost Rohlik.cz Finance, která je emitentem dluhopisu 6,6/2023, včera v prohlášení pro investory uvedla, že skupina zaznamenává v současné situaci prudké zlepšení hospodaření. Skupině podle vyjádření dramaticky narostl počet zákazníků, objednávek a tržeb, v důsledku čehož vyprodala své kapacity na několik dní dopředu ve všech regionech, kde podniká. Společnost v reakci na to navyšuje kapacity v současných distribučních centrech a chce zprovoznit další distribuční centra v regionech, kde zatím nepůsobila. Rohlík očekává, že pozitivní efekt bude dlouhodobý, tj. přetrvá i po zrušení karanténních opatření. Společnost rovněž spustila dvě nové služby: Suchý Rohlík, který nabízí rozvoz po celé ČR, a Rohlík Bistro, která zprostředkovává jídla od českých restaurací. Společnost také uvedla, že k 31. 12. 2019 očekává splnění všech finančních ukazatelů ve vztahu k vydaným dluhopisům.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.