Předstihové ukazatele v průmyslu i přes zlepšení vyznívají pesimisticky

1-minutové čtení
J&T specialista


Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu se v březnu zvýšil na 2leté maximum 46,2 bodů (44,3 b. v únoru). I přes toto zlepšení se celkový obrázek zatím nemění, index PMI zůstává výrazně pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50 bodů) a růstu (nad 50), a zatím se neukazují velké signály obratu.

Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu se v březnu zvýšil na 2leté maximum 46,2 bodů (44,3 b. v únoru). I přes toto zlepšení se celkový obrázek zatím nemění, index PMI zůstává výrazně pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50 bodů) a růstu (nad 50), a zatím se neukazují velké signály obratu. Firmy uvádějí, že je stále trápí pokles nových zakázek, dochází k omezování produkce a pokračují v propouštění zaměstnanců. Hlavní pozitivní zprávou výsledků za únor je, že firmy zlepšují svůj dlouhodobý výhled a vyhlíží obrat v druhé polovině roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.