Allwyn International: Zlepšení výhledu ratingu od Fitch

1-minutové čtení
J&T specialista


Ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení Allwyn International na stupni „BB-“

Ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení Allwyn International na stupni „BB-“, nicméně zlepšila výhled ratingu ze „stabilní“ na „pozitivní“. Tento krok zohledňuje především lepší geografickou diversifikaci v souvislosti se získáním licence na provozování britské loterie a perspektivu poklesu zadlužení v následujících letech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.