Moneta: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialistaMoneta pořádala v pátek odpoledne konferenční hovor k výsledkům za 4Q 2020. Hlavní body, které zazněly, jsou:

  • ČNB dala Monetě najevo, že limity na dividendy budou stejné jako u ECB, tedy maximálně 15 % z kumulovaných zisků za rok 2019 a 2020 nebo 20 b.b. z CET1 kapitálu, podle toho, co je nižší. V případě Monety by to podle generálního ředitele Tomáše Spurného bylo přibližně 300 mil. Kč (0,6 Kč na akcii). Management vzhledem k této výši a administrativní náročnosti pravděpodobně nebude navrhovat na valnou hromadu žádnou dividendu. Ve 4Q pak má v plánu, pokud regulátor dovolí, vyplatit 3,9 mld. Kč (7,6 Kč na akcii) jako dividendu za rok 2020 a doplatek 2019.
  • ČNB má na schválení získání podílu nad 10 % v rámci dobrovolné nabídky odkupu ze strany PPF lhůtu 60 dní, což znamená, že se vypořádání může protáhnout.
  • Výsledky due diligence Air Bank a dalších společností, které jsou součástí navrhované transakce, by mohly být koncem dubna.

Celkově informace považujeme za neutrální a jedná se spíše o upřesnění některých věcí. Trochu překvapivé je pro nás to, že by ČNB měla striktně následovat limity ECB týkající se dividend. Vzhledem k silné kapitalizaci českých bank a dosavadním prohlášením ČNB jsme předpokládali možnost vyšších limitů. Nicméně se stále jedná jen o posunutí těchto dividend v čase a ke konci tohoto roku by mohly být vyplaceny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.