PPF Group zveřejnila auditovaná čísla za minulý rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
PPF Group oznámila auditovaná čísla za minulý rok. Čistý zisk dosáhl  1 005 mil. EUR (+16 % r/r) a celková aktiva vzrostla meziročně o 8 % na 48,6 mld. EUR. Již v pátek (29. 5.) pak zveřejnila čísla za první kvartál tohoto roku PPF Financial Holdings, součást skupiny PPF Group, které propadl čistý zisk o 95 % r/r na 9 mil. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.