Moneta: Dividenda 9 Kč, silný výhled na následující roky

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta dosáhla za čtvrtý kvartál minulého roku čistý zisk ve výši 1 228 mil. Kč (+15 % r/r), a mírně tak překonala tržní konsensus. Nižší výnosy z poplatků a mírně vyšší provozní náklady vůči odhadům byly více jak kompenzovány nižšími rizikovými náklady a nižší efektivní daňovou sazbou.

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 4 %, oproti předchozímu kvartálu pak nepatrně poklesly kvůli negativnímu dopadu ukončení úročení povinných minimálních rezerv. Čistá úroková marže mírně klesla na 2,0 % (2,1 % ve 3Q). Nadále pokračoval příliv klientských vkladů (+20 % r/r), naopak úvěrová aktivita zůstává utlumená, portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši bylo meziročně nižší o 2 %. Výnosy z poplatků a provizí klesly o 4 % r/r v důsledku vyšších nákladů na poplatky a absence obvyklého pozitivního sezónního vlivu na prodeje pojištění.

Provozní náklady (+7 % r/r) byly vyšší, než jsme očekávali, a to kvůli výraznému nárůstu personálních nákladů ve 4Q (+9,5 % r/r). Nicméně z pohledu celého roku činil růst nákladů na zaměstnance jen 1 % a růst celkových provozních nákladů 2 %. V rámci optimalizace banka v minulém roce snížila počet zaměstnanců o 7 % na 2 518 a počet poboček o 19 na 134.

Poměr nesplácených úvěrů se celý uplynulý rok držel na historických úrovních v rozmezí 1,3–1,4 % bez známek výraznějšího nárůstu úvěrů v selhání. Rizikové náklady za celý rok dosáhly pouze 11 b.b., což bylo pod spodní hranicí výhledu managementu (15–35 b.b.).

Kapitálová přiměřenost byla ke konci 4. čtvrtletí 20,1 %, výrazně nad regulatorními požadavky včetně 1 p.b. rezervy stanovené managementem (dohromady 16,1 %). Management navrhne na valné hromadě výplatu dividendy ve výši 9 Kč na akcii (9% hrubý div. výnos), což představuje výplatní poměr 88 % čistého zisku.

Management dále představil střednědobý výhled, kde očekává letos minimálně stejný výsledek jako v minulém roce (5,2 mld. Kč), s dalším postupným růstem zisku až na minimálně 6 mld. Kč v roce 2028. Nejvýznamnější změny oproti dosavadnímu výhledu pro následující roky jsou v nižších očekávaných rizikových nákladech a nižší efektivní daňové sazbě.

Samotná čísla za minulý rok nepřinesla výraznější překvapení, pozitivně vnímáme výši navrhované dividendy a především pak výhled, který počítá s dalším růstem zisku z rekordních úrovní v posledních dvou letech. Naše projekce předpokládala letos pokles zisku na přibližně 4,8 mld. kč a následně postupný návrat zpět nad hranici 5 mld. Ve světle zveřejněných informací vidíme prostor pro další růst akcií banky. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 10:00.

 

v mil. Kč4Q 20234Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 1812 1034 %2 1922 174
  Poplatky a provize663694-4 %751704
  Ostatní provozní výnosy25120721 %205216
Provozní výnosy3 0953 0043 %3 1483 094
Provozní náklady-1 537-1 4437 %-1 462-1 454
Provozní zisk1 5581 5610 %1 6861 640
  Opravné položky-133-216-38 %-179-209
Zisk před zdaněním1 4251 3456 %1 5071 430
Čistý zisk1 2281 06415 %1 2751 193

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.