Allwyn: Dluhopisy SAZKA GR. 5,20/24 se dnes naposledy obchodují s právem účasti na schůzi vlastníků

2-minutové čtení
J&T specialista


Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930), která se koná 16. ledna, je pondělí 9. ledna.

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930), která se koná 16. ledna, je pondělí 9. ledna. Při standardním vypořádání T+2 se tak dluhopisy dnes obchodují naposledy s právem účasti na této schůzi. Důvodem svolání schůze je návrh na změnu emitenta dluhopisů z Allwyn International a.s. (dříve Sazka Group a.s.) na Allwyn Financing Czech Republic 2 a s tím související změna emisních podmínek. Pro držitele dluhopisů, kteří plánují tyto dluhopisy dále držet, by z tohoto kroku neměly plynout žádné výraznější změny, jelikož původní emitent zůstává ručitelem za dluhy vyplývající z dluhopisů.

Vzhledem k velkému množství držitelů dluhopisů je reálná varianta, že se schůze nezúčastní potřebných 30 % držitelů dluhopisů, a schůze tak nebude úsnášeníschopná. V tom případě by se konala náhradní schůze, u které už žádná podmínka minimální účasti neplatí, a to o týden později 23. ledna. Případný rozhodný den pro účast na této náhradní schůzi by pak byl také o týden posunutý, tedy 16. ledna.

Pokud schůze změnu emitenta a emisních podmínek schválí, vyplatí emitent každému vlastníkovi dluhopisu, který bude přítomen na schůzi a bude hlasovat pro tyto změny, mimořádnou odměnu ve výši 0,2 % z jmenovité hodnoty držených dluhopisů. Zároveň by měli držitelé dluhopisů (k rozhodnému dni schůze, která změny schválila), kteří budou hlasovat proti, či se schůze nezúčastní, právo požadovat předčasné splacení nominální hodnoty dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.