ČNB na závěr roku neintervenovala

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Česká národní banka uvedla, že během listopadu nebyla vůbec aktivní na devizovém trhu. Jde o první takový měsíc od začátku prosince 2021, přičemž toto naznačovaly i dílčí ukazatele (např. dekádní bilance ČNB) a samotný kurzový vývoj. ČNB na začátku loňského roku (leden-duben) odprodávala část devizových rezerv v objemu 120-200 mil. EUR měsíčně a od poloviny května aktivně intervenovala na trhu s cílem posílit kurz koruny. V souhrnu za období od ledna do října 2022 ČNB kumulativně prodala devizy za 26,1 mld. EUR, ale jejich výše zůstává stále velmi vysoká. Devizové rezervy ČNB za prosinec zůstaly na úrovni 132 mld. EUR. Pravděpodobně částečně kvůli vlivu kurzových rozdílů rezervy v dolarech vzrostly o 3,8 mld. USD na 141 mld. USD. To opět naznačuje, že ani v prosinci nebyla ČNB na trhu aktivní. ČNB poslední rok rozpouští mohutné devizové rezervy, které vytvořila na přelomu 2016/2017 při devizových intervencích na oslabení koruny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.