Komerční banka překonala odhady na všech úrovních, dividenda 47 Kč

2-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka reportovala za 4Q 2017 výsledky, které výrazně překonaly očekávání na všech úrovních. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5 323 mil. Kč). Čistá úroková marže mírně vzrostla oproti 3Q (z 2,2 na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl pouze o 2 % r/r na 606 mld. Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl o 3 % r/r na 4 564 mil. Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4 083 mil. Kč). Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q16) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech minulého roku vyšší, než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % r/r na 3 705 mil. Kč, výrazně nad tržním konsensem (3 128 mil. Kč). Management navrhne vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 47 Kč na akcii (5,2% hrubý dividendový výnos). Naše i tržní očekávání bylo 43 Kč. Rozdíl je ve vyšším zisku a dále také v tom, že výplatní poměr je 60 % reportovaného čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % č. zisku.

Celkově považujeme reportované výsledky za velmi silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je poměrně pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)4Q174Q16r/roček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 9347 7702%7 6367 626
  Čistý úrokový výnos5 3235 2991%5 2185 226
  Poplatky & provize1 6821 5995%1 5871 605
  Ostatní výnosy9298727%831795
Provozní náklady-3 533-3 5091%-3 605-3 543
Provozní zisk4 5644 2613%4 0324 083
  Opravné položky163-593--319-240
Čistý zisk3 7053 05022%2 9653 128

Zdroj: J&T Banka, KB

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.