Komerční banka překonala odhady na všech úrovních, dividenda 47 Kč

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za 4Q 2017 výsledky, které výrazně překonaly očekávání na všech úrovních. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5 323 mil. Kč). Čistá úroková marže mírně vzrostla oproti 3Q (z 2,2 na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl pouze o 2 % r/r na 606 mld. Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl o 3 % r/r na 4 564 mil. Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4 083 mil. Kč). Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q16) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech minulého roku vyšší, než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % r/r na 3 705 mil. Kč, výrazně nad tržním konsensem (3 128 mil. Kč). Management navrhne vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 47 Kč na akcii (5,2% hrubý dividendový výnos). Naše i tržní očekávání bylo 43 Kč. Rozdíl je ve vyšším zisku a dále také v tom, že výplatní poměr je 60 % reportovaného čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % č. zisku.

Celkově považujeme reportované výsledky za velmi silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je poměrně pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)4Q174Q16r/roček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 9347 7702%7 6367 626
  Čistý úrokový výnos5 3235 2991%5 2185 226
  Poplatky & provize1 6821 5995%1 5871 605
  Ostatní výnosy9298727%831795
Provozní náklady-3 533-3 5091%-3 605-3 543
Provozní zisk4 5644 2613%4 0324 083
  Opravné položky163-593--319-240
Čistý zisk3 7053 05022%2 9653 128

Zdroj: J&T Banka, KB

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.