Pravidelný týdenní komentář k trhu

7-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dění na světovém trhu Poslední celý květnový týden se nesl opětovně v relativně klidném tempu. Summit GT (19. - 21. 5.) nepřinesl dle očekávání větší impulz pro finanční trhy a víceméně šlo o další vyjádření podpory Ukrajině. Výsledková sezóna již jen dokreslovala poměrně pozitivní celkové vyznění. Za nejsledovanější výsledky uplynulého týden můžeme zmínit například NVIDIA, která předvedla nejen vyšší než očekávaná čísla za 1Q23, ale hlavně díky silné poptávce po datových centrech představila výrazně vyšší než očekávaný výhled na tržby na další kvartál (11 vs. oček. 7,2 mld. Kč). Titul se posunul o více jak 20 % t/t. Středeční zápis z posledního zasedání FOMC nepřinesl na trh větší překvapení. V podstatě nepřinesl nic nového oproti tomu, co již zaznělo na tiskové konferenci, která následovala těsně po zasedání. Avšak i to znamená, že si Fed stále nechává cestu otevřenou pro možné zvýšení sazeb. Rozhodně to aktuálně poukazuje na delší období zvýšených sazeb v USA, než trh předpokládal. Lehkou nervozitu na trhu vyvolávala neschopnost dohody vládních činitelů USA nad dalším posunutím tzv. vládního stropu. Celkově však i spekulace nad tím, že se zákonodárci přes dlouhý víkend dohodnou pomohlo k neutrálnímu vyznění v rámci akciových indexů. Konkrétně pak USA měřeno indexem S&P 500 zakončilo týden v zelené nule +0,1 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 zakončila -1,6 % t/t. Domácí index PX šel proti proudu v rámci Evropy a zakončil týden na zelené nule +0,1 % na 1317,7 bodu.   Společnosti na BCPP Colt CZ Group zveřejnil svá čísla za 1Q23, která zaostala za naší projekcí. Tržby dosáhly 3013 mil. Kč (-15,2 % r/r) vs. oček. 3394 mil. Kč.Hlubší, než očekávaný pokles šel na vrub situaci v USA, kde se příjmy propadly o 24,7 % r/r, což bylo více, než jsme očekávali. Nižší, než očekávané tržby se propsaly i do upraveného provozního zisku EBITDA, který poklesl o 28,4 % r/r na 683,4 vs. oček. 753,9 mil. Kč. Management uvedl, že s vývojem především v USA počítal a upravil přístup k nákladům. Současně potvrdil úspěšnost v uzavírání nových kontraktů pro ozbrojené složky na klíčových trzích. Není ani překvapením, že došlo k potvrzení výhledu, který ve třech aktuálních scénářích má velmi široké rozpětí. Konkrétně roční výnosy 15,1-16,9 mld. Kč a upr. EBITDA 3,1-3,8 mld. Kč. Z dalších zpráv vedení společnosti navrhuje v rámci per rollam valné hromady, která se bude konat do 12. 6., mimo jiné hrubou dividendu na akcii ve výši 30 Kč (5 % hrubý dividendový výnos). Titul zakončil týden na 598 Kč (+0,7 % t/t).   ČEZ zveřejnil pozvánku na řádnou valnou hromadu (VH), která se bude konat 26. 6. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen. Na programu valné hromady jsou standardní body včetně návrhu hrubé dividendy. Představenstvo navrhuje, jak již bylo dříve avizováno, vyplatit formou dividend 80 % zisku za minulý rok, tedy 117 Kč na akcii (11,3% hrubý div. výnos). Naposledy se budou akcie obchodovat s nárokem ve středu 28. 6. Akcionáři nyní mohou uplatňovat své případné návrhy či protinávrhy k bodům jednání VH. Ministerstvo financí se jako největší akcionář již vyjádřilo, že souhlasí s navrhovanou dividendou. Pokud vláda bude chtít učinit nějaké kroky směrem k restrukturalizaci společnosti a získání kontroly nad výrobními zdroji, které požadují schválení valnou hromadou (bez nutnosti svolání mimořádné VH), měla by tyto návrhy předložit před konáním valné hromady. Titul zakončil týden na 1022 Kč (beze změny t/t).   Pilulka zveřejnila Prospekt k plánovanému úpisu až 500 000 nových akcií (zhruba 20 % počtu stávajících akcií). Jak již bylo dříve uváděno, tak úpis bude probíhat ve dvou kolech. První kolo (23. 5. - 6. 6.) je určeno pro stávající akcionáře k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií za 450 Kč/akcii. Druhé kolo (8.6. - 22. 6.) bude již bez přednostního práva a bude otevřeno všem investorům s cenovým rozpětím 450-550 Kč/akcii. Společnost chce získané prostředky využít na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí. Management již na květnovém START dni BCPP uvedl, že očekává provozní zisk EBITDA za rok 2023 ve výši -8 mil. Kč a následný růst na +156 mil. Kč v roce 2026. Podobné plány společnost představila již při svém IPO v roce 2020. Titul zakončil páteční seanci na 460 Kč (beze změny t/t).   EPH prostřednictvím dceřiné společnosti EP Netherlands uzavřela dohodu o akvizici dvou plynových elektráren. Konkrétně se jedná o 100% podíl v elektrárně MaasStroom s instalovaným výkonem 426 MW a 50% podíl ve společnosti Enecogen, která provozuje elektrárnu s instalovaným výkonem 910 MW. Cena transakce nebyla zveřejněna. Spolu s předchozími akvizicemi by mělo EPH provozovat v Nizozemsku 4 plynové elektrárny a další aktivity v oblasti obchodu a distribuce.   Nejvíce rostoucí akcií uplynulého týdne na pražské burze byla Komerční banka (670 Kč, +2,7 % t/t). Titul se obešel bez firemní informace. Technicky začíná pomalu dobírat ztrátu z připsané dividendy. Naopak nejvíce klesajícím titulem byla Erste Group (-3,4 % t/t na 721,8 Kč). Rovněž Erste Group se obešla bez výraznější kurzotvorné informace. Titul odevzdal veškeré zisky z předešlého týdne a jakoby teprve teď začali investoři vnímat, že se již obchoduje bez nároku na dividendu.   Výhled na příští týden Příští týden bude v USA zkrácený o pondělní svátek. To ovlivní pondělní aktivitu na obou stranách Atlantiku. Přelom května a června by měl opětovně vykazovat relativně klidné obchodování. Zájem investorů se bude upínat k makroekonomickým datům, kde v rámci USA bude nejsledovanější páteční výsledek měsíční zaměstnanosti. I tyto data podpoří další spekulace na kroky centrálních bankéřů na červnovém zasedání (Fed 14. 6.). Dá se rovněž očekávat, že budou pokračovat jednání o navýšení tzv. dluhového stropu americké vlády. Nemožnost dosáhnout snadno kompromisního řešení vede ke zvýšené obezřetnosti investorů, kteří reagují na možný negativní scénář neschopnosti vlády USA dostát svým závazkům. Sice je tento scénář málo pravděpodobný, ale další prodlužování nalezení dohody může zvyšovat nervozitu na trhu. I z tohoto důvodu očekáváme, že případné neshody mezi americkými vládními činiteli v průběhu celého týdne by mohly vést k mírnému vybírání zisků na rizikových aktivech. Není zřejmé, kdy by měl být tzv X-den, kdy by výdaje měly narazit na dluhový strop, ale například J. Yellenová (ministryně financí) vedla, že by to mělo být již 1. 6. 2023.   Kofola (1. 6. po trhu) zveřejní čísla za 1Q23. Čekáme růst tržeb okolo 10 % r/r díky zvýšení cen o 20 % k 1.1. Provozní zisk EBITDA by měl být solidní díky poklesu cen energií. Management by mohl zúžit roční výhled do horní poloviny, což by mohlo podpořit zájem investorů.   Akcie VIG se budou v pondělí (29. 5.) naposledy obchodovat s nárokem na hrubou dividendu 1,3 EUR/akcii (5,1% hrubý div. výnos). Ve středu VIG zveřejní některá data k hospodaření za 1Q. Neočekáváme žádná překvapení a bude se jednat spíše o pozvolný růst odpovídající aktuální situaci. Samotná čísla by neměla být důvodem pro výraznější tržní reakci.   Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na čtvrteční ISM průmyslu za květen (oček. beze změny 47,1 bodu m/m) a páteční měsíční data z trhu práce za květen (oček. 188 po 253 tis. nových prac. míst). V Německu se zaměříme na středeční spotřebitelskou inflaci CPI za květen (oček. 6,4 po 7,2 r/r) a čtvrteční maloobchodní tržby za duben (oček. +1,0 po -2,2 % m/m). V Číně se zaměříme na středeční PMI průmyslu (oček. 49,5 po 49,2 bodech m/m) a služeb (oček. 55,0 po 56,4 bodech m/m) za květen.    


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.