PMČR: Zmírnění protikuřáckého zákona zamítnuto již v prvním čtení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Poslanci včera neodhlasovali postoupení zmírnění tzv. protikuřáckého zákona do druhého kola. Úprava zmíněného zákona obsahovala mimo jiné například vytvoření místností pro kuřáky v rámci restaurací. Nicméně dle očekávání se žádné změny ve vloni schváleném protikuřáckém zákoně dělat nebudou. Informaci vnímáme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.