ČEZ: Vláda ruší biosložku v naftě a silniční daň, elektřiny se zatím opatření netýkají

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Vláda včera na svém jednání zrušila povinnost přimíchávat biosložku do nafty a zrušila silniční daň pro automobily do 12 tun. Vláda zároveň odmítla zastropovat ceny pohonných hmot či snížit daně. O žádných opatřeních vztahujících se k elektrické energii se vláda na tiskové konferenci po svém jednání nezmínila.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.