Pozitivní výhled pro americkou ekonomiku nabádá k navýšení investic

3-minutové čtení
J&T specialista
havrlant
sdílení

David Havrlant je Thematic & Macro Senior Economist. Jak sám říká, pro tuto pozici potřebuje představivost, informovanost, odvahu a flexibilitu.


Pozitivní výhled pro americkou ekonomiku nabádá k navýšení investic
#Ekonomika#Trendy

Stran ekonomického vývoje v USA máme v týmu JTIS pro tento rok tři scénáře. Možnost propadu americké ekonomiky sice zůstává na stole, posouvá se však směrem k nižší pravděpodobnosti. Rozhodný boj Fedu s inflační hydrou nese výsledky, otevírá se tak prostor pro střednědobou expanzi reálné ekonomiky i růst akciových trhů. Všeobecné očekávání ekonomického armagedonu se nenaplňuje, což je samo o sobě pozitivní zprávou. Realizace strukturálních změn v dodavatelských řetězcích, vývoj na trhu práce a dopad nedávného otevření Číny budou průběžně indikovat, jaký ze scénářů se naplní.

Inflace bude oslabovat, dopad vysokých sazeb do reálného výkonu je nejistý

Americká inflace koncem roku zpomalila na 6,5 % meziročně. Zároveň bude podle vybraných předstihových ukazatelů oslabovat i nadále. Inflační očekávání na rok dopředu klesla na 4 % (viz graf), mzdový růst v závěru roku zpomalil na 4,6 %. Peněžní nabídka měřená agregátem M2 v meziročním srovnání stagnovala, což je její nejnižší pozorovaná dynamika od roku 1960. Růst celkového množství peněz v ekonomice je pro cenový vývoj zásadní, přičemž jej v průměru předbíhá zhruba o čtyři čtvrtletí.

Černý scénář zahrnující roztočení mzdově-inflační spirály se tak prozatím nerozvíjí a očekávanou inflaci lze vnímat jako horní hranici cenového růstu, pokud nedorazí nový cenový šok. Fed má tedy napracováno do rezervy a může chvíli pozorovat, jak se situace vyvine jak na poli inflace, tak reálné ekonomiky. Lámat chleba se bude nejspíše v březnu, kdy budou k dispozici ekonomická data z počátku roku, zahrnující i jednorázová přecenění.


Pozitivní výhled pro americkou ekonomiku nabádá k navýšení investic

 

Z hlediska reálného růstu bude záležet na tom, jak dobře se firmy a domácnosti popasují s utaženými měnovými podmínkami. Na razantní zvýšení nominálními úrokové sazby, respektive kladné reálné úrokové sazby (viz graf), nebyly totiž ani firmy ani spotřebitelé zvyklí. Všeobecně vzrostly náklady dluhového financování. Hypoteční náklady ukousnou z rozpočtů domácností, kapitálové náklady z čistých zisků firem.

V důsledku dojde ke zvýšení tlaku na redukci jiných nákladů a výdajů, zároveň však na růst produktivity a efektivity na úrovni celé ekonomiky. Snížení výdajů půjde ve směru dočasně slabšího ekonomického výkonu, zvýšení efektivity růstový potenciál posílí. Intenzita a časování těchto protichůdných vlivů rozhodne o tom, zda se americká ekonomika ocitne v recesi nebo zvládne zvýšené náklady dluhu bez ztráty kytičky. Proces konsolidace na poli firem a návrat nečinných pracovníků na trh práce budou klíčovými faktory, odhadnout jejich načasování je však velmi obtížné.

Tři scénáře – jak rychle, na jakou úroveň a za jakou cenu zpomalí inflace?

Důležitou událostí pro globální ekonomiku je nedávné otevření Číny. Během téměř tří let lockdownů výrazně vzrostly úspory domácností, které se někdy během letošního roku přetaví ve výdaje na spotřebu. Otevření Číny zároveň odemyká rezervu výrobních faktorů, ať již v podobě levné práce nebo narovnání dodavatelských řetězců. Vliv na globální ekonomiku tak má jak proinflační, tak protiinflační složku.

První scénář vývoje americké ekonomiky počítá se zmírněním inflace v USA na hodnoty kolem 3,6 % (letošní průměr) s tím, že úrokové sazby zvedne Fed již jen mírně. Poté je bude držet delší dobu na zvýšené úrovni, dokud se inflace nezačne vracet k 2 % cíli (viz graf). Ve druhém scénáři převáží růst domácích mzdových nákladů a globálních inflačních tlaků, doprovázejících silnou poptávku čínských spotřebitelů. Inflace se bude držet nad 4 % a Fed přistoupí k dalšímu utahování měnových podmínek, které stáhne americkou ekonomiku do recese. Třetí scénář předpokládá, že vyčerpání úspor bude motivovat pracovníky k návratu na trh práce a otevření čínských výrobních kapacit a produktivity bude mít globálně spíše protiinflační vliv. Americká inflace začne směřovat k cíli již koncem roku, což umožní návrat uvolněnější měnové polity a hospodářského růstu na trendovou trajektorii.


Pozitivní výhled pro americkou ekonomiku nabádá k navýšení investic


Akciové trhy budou makroekonomický vývoj jednotlivých scénářů odrážet. V neutrálním scénáři lze očekávat růst indexu S&P500 ke konci letošního roku o zhruba 5 %, naopak v negativním scénáři perzistentní inflace a ekonomické recese o 5 % oslabí. Pozitivní scénář pak indikuje 12 % růst akciového indexu ke konci roku (viz tabulka). Budoucnost je vždy nejistá, nicméně se zdá, že i makroekonomické důsledky covidového šoku začínají doznívat. Ekonomika USA navrací ke standardní růstové trajektorii a přichází tak čas navýšit akciovou složku investičního portfolia.


Pozitivní výhled pro americkou ekonomiku nabádá k navýšení investic

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.