Pololetní úpravy CECE a PX indexu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve středu večer byly oznámeny pololetní úpravy regionálního indexu CECE a domácího PX indexu. Nové váhy začnou platit od pondělí 20. září, ale reálně rebalancování proběhne na závěr obchodování v pátek 17. září. Z titulů obchodovaných na pražské burze se úpravy indexu CECE budou přímo týkat akcií CZG, Kofoly, Avastu a O2 C.R. Nově budou do regionálního CECE indexu zařazeny akcie zbrojní firmy CZG. Naopak z indexu bude vyřazena společnost Kofola. Aktivní změna váhy se bude týkat akcií Avast a O2 C.R. Tentokrát budou úpravy indexu CECE výrazné (7 aktivních změn) a následné dopočty vah u dalších titulů mohou být významné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.