PMČR: Výsledky i návrh hrubé dividendy nad očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR (PMČR) dnes ráno zveřejnil výsledky za 2021, které překonaly naše odhady. Nekonsolidované tržby byly 15,8 mld. Kč (+3,3 % r/r) vs. oček. 15,3 mld. Kč. Hlavním pozitivním překvapením vůči naší projekci byly domácí tržby 11,3 (+7,6 %) vs. oček. 10,8 mld. Kč, kde došlo k nižšímu než očekávanému poklesu prodeje kusů cigaret (7,4 či -9,8 % r/r vs. oček. 7,0 mld. ks.). Vyšší tržby se pak projevily i na provozním zisku EBITDA s 5,1 mld. Kč (beze změny r/r) a i mírně vyšší než očekávané EBITDA marži 32,5 vs. oček. 31,7 %. To vše znamenalo čistý zisk na akcii 1 310 Kč (+3,9 %) vs. oček. 1 200 Kč.

Management navrhuje vyplatit hrubou dividendu 1 310 Kč/akcii (7,7% hrubý dividendový výnos). Jedná se o téměř 100 % čistého nekonsolidovaného zisku.

Hodnotíme pozitivně, že v 2H21 došlo ke zpomalení dynamiky poklesu prodejů na domácím trhu. To může naznačovat postupně se zotavující domácí trh, který byl ještě významně zasažen probíhající pandemií. Pozitivní jsou samozřejmě lepší než projektovaná čísla včetně návrhu na velmi solidní dividendu. Jen připomínáme, že o dividendě bude rozhodovat valná hromada per-rollam v termínech 13. 4. - 23. 5. a poslední den s nárokem na tuto dividendu bude  30. 5. 2022.

Nekons. v mil. Kč. IFRSFY 20212020r/rOček. J&T
Tržby15 80815 3013,3 %15 290
EBITDA5 1355 1390,0 %4 846
    EBITDA marže32,5 %33,6 %-1,1 p.b.31,7 %
EBIT4 4294 3282,3 %4 037
Čistý zisk3 5973 4613,9 %3 292
EPS1 3101 2613,9 %1 199
Oček. Div. (Kč/akcii)13101 2603,9 %1 200
Div. výnos (%)7,7 %7,4 %-1 200

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.