CTP: Nabídka na odkup tří emisí dluhopisů, plán na nové emise

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Logistický developer CTP včera nabídl odkup dluhopisů tří svých emisí, a to 0,50/2025, 2,125/2025 a 0,875/2026,

Logistický developer CTP včera nabídl odkup dluhopisů tří svých emisí, a to 0,50/2025, 2,125/2025 a 0,875/2026, v maximálním celkovém objemu 200 mil. EUR. Nabídka platí do 2. 2. a je podmíněna maximálním fixním spreadem výnosu od úrokové sazby ve výši 125 bazických bodů. CTP také uvedla, že zamýšlí vydat nové eurové emise dluhopisů. Oznámení firmy indikuje zlepšení na dluhopisovém trhu, neboť zhruba před rokem firma uváděla, že pro ni bylo dluhopisové financování vzhledem k vysokým požadovaným výnosům uzavřené. Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.