Makro: Smíšený vývoj cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Vývoj cen výrobců byl v únoru smíšený. V meziročním srovnání jsou ceny výrobců stále v poklesu, ale tento pokles se zmírňuje a po čase se objevují nárůsty cen, i když celkový vývoj je stále utlumený. V únoru ještě mohl částečně doznívat vliv úprav ceníků na začátku roku, ale také to naznačuje, že předchozí dezinflační proces se z velké části vyčerpal. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v únoru meziměsíčně vzrostl o 0,5 % m/m (+2,5 % v lednu) a meziroční pokles se zmírnil na polovinu (-0,9 % r/r). Na úrovni jádrové inflace (index bez cen energií) ceny vzrostly o 0,5 % m/m (+0,6 % m/m v únoru), což byl druhý nárůst v řadě. Meziročně jádrová inflace zůstala v záporu (-1,7 % r/r).

U cen zemědělských výrobců došlo ke zmírnění propadu na -18,7 % r/r (-19,8 % r/r v lednu), když za únor ceny zemědělských komodit v průměru vzrostly o 0,7 % m/m. U služeb a stavebních prací ceny rostly tempem 2-4 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.