Vyjádření k situaci kolem Ukrajiny a Ruska

1-minutové čtení

Na trhu Ruské federace působí banka prostřednictvím své dceřiné společnosti J&T BANKA a. o. od roku 2007. I s ohledem na zhoršující se postavení Ruska na mezinárodní scéně však byla její činnost v minulých letech utlumována a její význam je v rámci J&T BANKA a.s. zanedbatelný - za rok 2020 se podílela na výsledcích méně než 4 % zisku a čistou expozicí byla na úrovni kolem 1,4 % bilance.


Současná celková čistá expozice J&T BANKY a.s. vůči Rusku a Ukrajině je méně než 2,5 % bilance. Banka, stejně tak i skupina J&T FINANCE GROUP SE, má dostatečné kapitálové rezervy pro krytí všech možných ztrát. Válečný konflikt na Ukrajině tedy nepředstavuje ohrožení jejich fungování. 

Vyhlášené sankce ze strany Evropské unie vůči Ruské federaci mají zejména postihnout financování vojenských a jiných aktivit v rozporu s mezinárodním právem. J&T BANKA, rovněž jako i skupina J&T FINANCE GROUP SE,  dodržuje všechny právní povinnosti, které pro ni ze sankčních opatření vyplývají.