Makro: Průmysl v září mírně klesl

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba (očištěna o kalendářní vlivy) v září podle očekávání drobně klesla (-0,6 % r/r). Sezóně očištěná produkce meziměsíčně vzrostla o 0,8 % m/m (+0,2 % v srpnu). Růst českého průmyslu sice poslední měsíce balancuje kolem nuly, to je ale stále velmi dobrý výsledek vzhledem k vývoji předstihových ukazatelů (PMI) i výsledkům průmyslu v Německu. Ovšem vývoj přes jednotlivé obory byl v září smíšený. Na jedné straně se stále daří klíčové výrobě aut (3 % r/r), ale některé obory jako výroba strojů (-10 % r/r) výrazně opět propadly. Pozitivním znakem byl další nárůst nových zakázek (3 % r/r). Za celý rok očekáváme růst průmyslu kolem nuly (3,1 % v roce 2018).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.