Hledáte levné nákupy na akciových trzích? Zkuste „zvláštní“ situace.

3-minutové čtení
J&T specialista

Hledáte levné nákupy na akciových trzích? Zkuste „zvláštní“ situace.

Investoři, kteří pravidelně investují do indexů světových akciových trhů, v tomto roce prozatím nebudou moc spokojeni. Proto se občas vyplatí mít malou část majetku vyhrazenou pro investice, jež s trhem nebo ekonomickým cyklem nekorelují.

Jednou z takových příležitostí mohou být „zvláštní“ situace na akciovém trhu. Jedná se o situace, kdy firma prochází významnou změnou, například M&A transakce, restrukturalizace, soudní spor či prodej části majetku, a tato změna může materiálně ovlivnit hodnotu společnosti nezávisle na vývoji celého akciového trhu. Aby ale investor nemusel konkurovat profesionálním investorům, je výhodnější se koukat na společnosti, o něž je velmi malý zájem, typicky společnosti s velmi nízkou tržní kapitalizací.

Ilustrativním příkladem mohou být akcie společnosti 3U Holding AG. Jedná se o holdingovou společnost, která je obchodována na německé burze ve Frankfurtu. 3U Holding v průběhu třetího kvartálu 2022 úspěšně dokončil prodej dvou společností, softwarové firmy a real estate developmentu. První spekulace se dala provést již před dokončením transakcí, jelikož prodejní ceny byly známy, ale cena akcie adekvátně nereagovala. Aktuální situace je však ještě zajímavější.

Společnost z prodeje těchto dvou firem obdržela 160 milionů EUR a její celková konsolidovaná hotovostní pozice činila k 30. 9. 2022 celkem 190 milionů EUR, což je vidět i ve zveřejněných výkazech za třetí kvartál 2022. Pokud si odečteme dluhy společnosti, zůstává nám čistá hotovost ve výši 173 milionů EUR. Pokud to vydělíme aktuálním počtem akcií 35,3 milionu, odpovídá hodnota hotovosti 4,9 EUR na akcii. Firma se aktuálně ale obchoduje za 4,2 EUR na akcii. Každé euro ve společnosti si tedy kupujeme za 0,85 centů. Čím je to způsobeno?

První myšlenkou může být, že ostatní dceřiné společnosti, které nebyly součástí výše popsaných transakcí, generují provozní ztrátu, a trh tak jen odhaduje hotovostní potřebu do dalších let. Zbývající společnosti v rámci holdingu působí v telekomunikacích, obnovitelných zdrojích a vývoji klimatizací. Žádná z těchto společností ale není v provozní ztrátě. Takže získáváte 1 euro hotovosti za investovaných 0,85 eur a k tomu tři společnosti s kladnou EBITDA zadarmo.

Já si myslím, že hlavním důvodem podhodnocení hodnoty společnosti je její velmi nízká tržní kapitalizace a tím pádem se nachází pod radarem většiny profesionálních investorů. Zároveň jsou akcie společnosti značně nelikvidní a kumulace pozice i pro menšího investora může chvíli trvat. Dalším důvodem mohou být obavy, jak se management rozhodne s hotovostí naložit, což je pravděpodobně i největší riziko akcie a zároveň to bude i hlavní katalyzátor pro cenu. Aktuálně to vypadá, že společnost dle svých materiálů plánuje vyplatit dividendu ve výši 3 EUR na akcii a zbytek hotovosti použít na nové investiční příležitosti.

Na výše zmíněném příkladu jsem chtěl ilustrovat, že na trzích se dají najít zajímavé investiční příležitosti, které nevyžadují vysokou časovou investici, a pokud investování a vyhledávání informací člověka baví, toto může být jedna z cest, které se v investování věnovat. Vždy je ale důležité vzít v potaz svůj investiční plán, chápat, že s tímto typem investic je spojeno vysoké riziko, a proto do něj alokovat jen velmi malou část majetku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.