I dnes táhl BCPP vzhůru ČEZ

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Pražská burza odolávala negativnímu vývoji na evropských trzích, který byl ovlivněn výsledkovou sezonou a obavami o ekonomický růst. Hlavní roli v Praze hrály akcie společnosti ČEZ, které se během obchodování, bez kurzotvorných zpráv přiblížily na jednu korunu úrovni 880 Kč. Obchodování na tomto titulu doprovázel velký zájem, který vedl k velmi slušnému objemu obchodů 499 912 ks a závěru na ceně 875,5 Kč za akcii (+3,7 % d/d). K růstu se na hlavním trhu přidala také Erste Group (+0,4 %), Kofola (+0,8 %) a Moneta Money Bank (+0,3 %). Na trhu Start se za nízkého objemu dostal pod tlak titul Fillamentum (-20,4 %). Celkový objem obchodů na pražské burze 758 milionů překonal roční průměr (642 milionů korun).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.