Prabos získal zakázku od švýcarské armády

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Prabos, jejíž akcie se obchodují na trhu Start, získala zakázku na dodávku bot pro švýcarskou armádu. Kontrakt poběží 4 roky a počítá s dodáním 20 tis. párů bot v celkové hodnotě 50 mil. Kč. Letos cílí Prabos celoroční tržby 400 mil. Kč, tedy pokud by zakázka ročně přinesla 12,5 mil. Kč na dodatečných tržbách, znamenalo by to přírůstek ročních tržeb asi o 3 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.