Jak se odrážejí současná geopolitická rizika ve výběru investic

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJak se odrážejí současná geopolitická rizika ve výběru investic
#Trendy#Starosti

U geopolitických konfliktů je každá situace jedinečná a často velmi neprůhledná. Neexistují žádné manuály, na které by se investoři mohli spolehnout při posuzování potenciálních negativních dopadů náhlých geopolitických otřesů. Jedna věc je však jistá: jak roste geopolitické napětí, roste i potenciál volatility kapitálových trhů.


V současnosti jsme jako investoři vystaveni zejména dvěma zásadním geopolitickým rizikům – válce na Ukrajině a napjaté situaci na Blízkém východě. Obě tyto události s sebou z investorského hlediska přinášejí určitý druh nejistoty, která koresponduje s globálním nastavením „risk-on“ sentimentu. V takové situaci investoři relativně častěji utíkají do bezpečných přístavů oproti investování na „emerging markets“, což je záležitost například také českého kapitálového trhu.


I přes poslední eskalaci situace na Blízkém východě a táhnoucí se válku na Ukrajině zatím nic nenasvědčuje tomu, že by investoři propadali nějaké zvýšené skepsi. Většina nejvýznamnějších světových indexů je na svých historických maximech a vše na první pohled může vypadat jako zalité sluncem. Nicméně důvod této „nirvány“ může spočívat v tom, že globální trhy nedostatečně reagují na potenciál širšího konfliktu.


Současná situace je pro nás všechny natolik jiná, že jednoduše nelze přesně predikovat její vývoj a potenciální dopad na trh. Investoři by se proto měli více než kdy jindy zaměřit na diverzifikaci, aby ochránili svá portfolia. V pozadí rozhodně nemusí zůstat ani možnost diverzifikace do trhu reálných aktiv, která v dnešní době mohou nabízet zajímavé výnosy. To například pomohlo (mimo vlivu ostatních faktorů) vynést cenu mnohými podceňovaného zlata na historická maxima.


V případě naplnění temného scénáře rozšíření konfliktu a intenzivnějších tenzí v politických záležitostech mohou hrát výraznější roli defenzivní sektory, jako jsou například spotřební zboží, veřejné služby a zdravotní péče. Tyto sektory se vyznačují menší závislostí na hospodářském a politickém cyklu. Z měn v případě naplnění negativního scénáře budou pravděpodobně dominovat silné měny typu americký dolar nebo švýcarský frank.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.