Pravidelný týdenní komentář k trhu

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dění na světovém trhu Předposlední květnový týden investoři poutali svou pozornost na epidemiologický vývoj s podtextem rozvolňování preventivních opatření spojených s Covid-19, opětovnému jiskření mezi USA a Čínou, dění kolem Hongkongu a končící výsledkovou sezónu. Poslední epidemiologická čísla se v Evropě ve sledovaných státech vyvíjela příznivě. USA ze začátku týdne rovněž vykazovalo stabilizující se tendenci, ale čtvrtek opětovně předvedl zvýšenou hodnotu (28 tis. nově nakažených), což větší uklidnění oddaluje. Opětovně v médiích zazněla připomínka vzájemných neshod mezi USA a Čínou v různých tématech. Aktuálně jde především o původ a, dle USA, slabé informování světa o Covidu-19. V rámci USA se v legislativním procesu dále posunul zákon, který zpřísňuje pravidla pro veřejně obchodované zahraniční společnosti, což je reakce na nedávné nepříjemnosti u některých čínských firem (např. Luckin coffee). Trh byl rovněž ostražitý v případě návrhu nového čínského zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu. Důvodem byly obavy o další demonstrace. Končící výsledková sezóna dále dokreslovala pohled na 1Q, který byl již ke konci března zasažen pandemií. Především pokračování stabilizace na pomyslném epidemiologickém poli přispělo ke korekci poklesu z předchozího týdne. Konkrétně pak akciové indexy vykázaly růst o 2,7 % t/t v případě amerického indexu S&P 500. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 rostla dokonce o 7,1 % t/t. Domácí index PX pak přidal 1,1 % t/t na 877 bodů.   Společnosti na BCPP Pojišťovna VIG reportovala za 1Q20 zisk před zdaněním ve výši 122 (-4,0 % r/r) vs. oček. 125 mil. EUR. Nadále rychle rostlo předepsané pojistné (+7 %), kde velmi silný leden a únor kompenzovaly první dopady restrikcí v druhé polovině března. Náklady na pojistná plnění rostly v souladu s růstem pojistného. Výnosy z investic zaznamenaly výrazný propad, za kterým stojí především změny ve způsobu konsolidace bytových družstev a vyšší odpisy investic kvůli negativnímu vývoji na finančních trzích. Čísla za 1Q byly bez výraznějšího dopadu pandemie Covid-19, v průběhu zbytku roku pak tyto dopady v současné době není možné kvantifikovat a VIG tak zatím neposkytla celoroční výhled. Titul zakončil týden na 495,8 Kč (-1,4 % t/t).   Aktuálně probíhající per rollam valná hromada O2 CR již měla (k 18. 5.) dostatečné množství hlasů pro schválení všech navržených bodů, tedy včetně bodu vyplacení části emisního ážia 4 Kč/akcii (1,8% div. výnos). Vzhledem k akcionářské struktuře (83,5% podíl na hlasovacích právech má skupina PPF) byl obdobný scénář očekáván. Akcie se již od čtvrtka (21. 5.) obchoduje bez nároku na zmíněnou část emisního ážia. Společnosti se rovněž podařilo prodloužit své dluhové financování (9,2 mld. Kč) o dalších pět let za shodných podmínek. Titul zakončil týden na 218 Kč (-0,7 % t/t).   O půlnoci na pondělí (18. 5.) skončil v ČR nouzový stav, který česká vláda kvůli Covid-19 vyhlásila 12. března. Nouzový stav končí po 66 dnech. Ovšem i po skončení nouzového stavu budou v zemi platit některá omezení. Zůstává povinnost nosit na veřejnosti roušku a některé aktivity (vnitřní restaurace, hotely, turistický ruch) budou obnoveny 25. května. Kontroly na státních hranicích vláda plánuje udržovat zatím alespoň do 13. června.   Nejvíce rostoucí akcií minulého týdne byl Pegas Nonwovens (+10,5 % t/t na 692 Kč). Společnost byla bez jakýchkoliv zpráv. Vzhledem k nízké likviditě stačí menší objednávka pro výraznější zvýšení volatility. Navíc se cena akcie nadále držela poměrně nízko i přes to, že nemá větší ovlivnění Covid-19. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla Kofola (-2,5 % t/t na 233 Kč). Kofola již ke konci předešlého týdne zveřejnila relativně solidní čísla za 1Q, ale současně uvedla varování, že 2Q bude výrazně zasaženo situací kolem pandemie především v sektoru HoReCa. To vede management k úsporným opatřením, odsunu splátek dluhu, redukci investičních výdajů a přinejmenším odsunutí rozhodnutí o dividendě.   Výhled na příští týden Příští týden bude zkrácený pro USA a Velkou Británii o pondělní svátky. Trh bude nadále sledovat dění kolem pandemie, výměnu názorů mezi USA a Čínou, končící výsledkovou sezónu a technicky páteční převážení indexů MSCI. Očekáváme, že by mohlo jít o poměrně klidný týden bez výraznějších výkyvů do čtvrtka. Avšak páteční převážení indexů MSCI sebou tradičně přináší vyšší objemy i volatilitu.   Z domácích zpráv v souvislosti s pátečním převážením indexů MSCI dojde k vyřazení akcií Philip Morris ČR ze Small Cap Indexu MSCI. Vyřazení přinese vyšší objem (odhad 7-8x průměrný denní objem) a možnost zvýšené volatility ceny.   Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na čtvrteční druhý odhad HDP za 1Q (oček. beze změny -4,8 % q/q), objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za duben (oček. -18,0 po -14,7 % m/m), týdenní data z trhu práce (oček. 2,0 po 2,4 mil. žádostí o podporu t/t) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu (oček. 74 po 737 bodech m/m). V Německu se zaměříme na pondělní indexy IFO, kde se očekává zlepšení na všech úrovních.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.