Moneta: UniCredit by měl zájem o akvizici Monety

1-minutové čtení
J&T specialistaPředseda představenstva české UniCredit Jakub Dusílek v rozhovoru pro HN uvedl, že skupina UniCredit je ve vynikající finanční kondici s přebytkem kapitálu a hledá vhodné akvizice, mimo jiné i v Česku. Dále řekl, že Moneta by se hodila a měla nejlepší synergie, nicméně je na akcionářích, aby si zvolili, jaký mají s Monetou dlouhodobý záměr. Zda probíhají nějaké kroky tímto směrem pak odmítl komentovat, stejně jako to nechtěla komentovat samotná Moneta. Největším akcionářem Monety je skupina PPF s 29,94% podílem, přes 11 % pak drží Pavel Tykač a skupina J&T. V minulosti již probíhalo několik pokusů o spojení Monety s Air Bank a hovořilo se v médiích i o zájmu Raiffeisenbank. Veřejné vyjádření zájmu o akvizici vnímáme z pohledu akcií Monety pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.