Mohou růstové akcie nadále překonávat hodnotovou strategii?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.Dlouhodobě hodnotové „Value strategie“ (stabilní firmy, vysoké dividendy, nízké valuace) na finančních trzích zaostávají vůči růstové „Growth“ strategii (rizikové a růstové firmy, vysoké valuace). V současnosti je poměr cen indexů Value vs Growth velmi extrémní. Za posledních 25 let byly Growth akcie dražší vůči Value jen jednou – na začátku roku 2000, tj. těsně před prasknutím dot.com bubliny.

Nicméně pokud se týká srovnání dle valuačních ukazatelů (P/E, P/B, P/S) nám ještě k maximům z roku 2000, kdy vrcholila dotcom bublina, řádný kus chybí. V případě ukazatelů Price/Earnings a Price/Book byl poměr S&P 500 Growth vs Value v polovině roku 2000 ještě o polovinu výš. U poměru Price/Sales je poměr cca o 20% in indexu S&P 500 Growth vs Value. Srovnání má určité limity, protože složení těchto indexů bylo před 20 lety velmi rozdílné. Navíc některé současné společnosti z hodnotového indexu S&P 500 VALUE byly před 20 lety v indexu Growth (například CISCO, VERIZON Communications).

Valuační srovnání indexů S&P 500 Value vs Growth k červnu 2000 (zdroj: Bloomberg)

2000S&P 500 Growth        S&P 500 Value     Growth vs Value

P/E    51,9             20,1        2,6

Price/Book           12,0        2,7          4,4

Price/Sales           5,2          1,4          3,9

 

Valuační srovnání indexů S&P 500 Value vs Growth k červnu 2020 (zdroj: Bloomberg)

2020-06S&P 500 Growth  S&P 500 Value     Growth vs Value

P/E    30,2             16,9        1,8

Price/Book           7,7          2,6          3,0

Price/Sales           4,4          1,4          3,3

 

„Valuační nůžky“ obou strategií se navíc rozevřely v průběhu koronakrize, kdy se zejména tahounům růstového indexu společnostem označovaných jako FANG daří mnohem lépe. Není na tom nic nelogického, protože růst cen akcií je úzce korelován s růstem zisků a firmy z odvětví infomačních a komunikačních technologií nebyly následky koronakrize zdaleka tak postiženy jako některé jiné tradiční sektory. I když jsou růstové akcie evidentně drahé, nelze očekávat, že trend překonávání hodnotové strategie by se měl dlouhodobě zvrátit. Nicméně krátkodobě můžeme být svědky určitého přivření nůžek v ocenění Growth vs Value.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.