PMČR: Zvyšování cen cigaret kvůli dodatečným nákladům z nařízení EU

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dnešní Právo přináší informaci, že ceny cigaret se zvýší ke konci roku 2018 s ohledem na zvyšující se náklady kvůli regulatorním opatřením. Konkrétně se cituje zvýšení ceny krabičky cigaret Marlboro o 1 Kč na 109 Kč. Obdobně by tomu mělo být i u o ostatních druhů cigaret. Důvodem jsou rostoucí náklady na nové prvky (např. speciální identifikační kód a změna vyobrazení varování o škodlivosti kouření), které musí obsahovat balení cigaret z nařízení EU. Očekáváme, že tato skutečnost může vést i k vylepšení marží v průmyslu, jako tomu bylo v minulosti. Vzhledem k relativně malému nárůstu ceny neočekáváme výraznější vliv na spotřebu, který by vybočoval ze současného trendu.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.