ČEZ: Prodloužení termínu pro podání nabídek na výstavbu jaderných bloků

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost Elektrárna Dukovany II, která má na starosti tendr na dostavbu Dukovan, oznámila prodloužení termínu pro podání nabídek na pátý blok v Dukovanech spolu se závaznou opcí na další tři bloky. Původní termín měl být do 15. dubna, na žádost francouzské EDF byl nyní prodloužen do 30. dubna. Na celkový harmonogram, který počítá se zahájením výstavby v roce 2029 by to nemělo mít žádný dopad. ČEZ by měl podané nabídky vyhodnotit do 15. června a následně předat hodnotící zprávy vládě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.