TMR: Rok 2023 téměř na předcovidových číslech, nový rok se silným startem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Manažer společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Čeněk Jílek, který je zodpovědný za provoz firmy mimo Slovensko, uvedl v rozhovoru pro páteční E15, že rok 2023 se z hlediska hospodaření téměř dotáhl na předcovidové úrovně. Začátek nového roku je přitom podle Jílka velmi silný a pokud by se podobným tempem odvíjel i zbytek sezóny, letošek by mohl překonat r. 2023. Doplňujeme, že TMR vykazuje účetní rok končící v říjnu, proto efekt současné lyžařské sezóny ještě v číslech za r. 2022/23 nebude přítomen. Firma chce výsledky za tento účetní rok zveřejnit na konci února. Jílek dále zmínil, že TMR postupně pokračuje v propojení obou částí areálu Špindlerův Mlýn, tj. Sv. Petra a Medvědína, ale je limitována možnou výší dluhu. Podle Jílka může TMR nabídnout svůj systém GoPass, jenž je schopen dynamické cenotvorby, lyžařskému středisku v Rokytnici nad Jizerou, které kupuje realitní skupina Trigema, i třetím stranám v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Jílek rovněž potvrdil, že společnost uvažuje o vytvoření fondu, do něhož by byla vložena realitní aktiva a jehož podílové listy by byly nabídnuty akcionářům TMR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.