Petr Sklenář: ECB začne snižovat sazby v červnu. Fed později

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Petr Sklenář: ECB začne snižovat sazby v červnu. Fed později
#Trendy#Ekonomika

Evropská centrální banka míří k začátku snižování svých úrokových sazeb, nebude to však na nejbližším zasedání 11. dubna, ale až v červnu. Podle hlavního ekonoma J&T Banky Petra Sklenáře tomu napomáhá pozitivní vývoj inflace a inflačních očekávání. Naopak problémem je nadále růst mezd a zvyšující se ceny ve službách. „Očekávat proto lze spíše pozvolný pokles sazeb na euru,“ myslí si Sklenář.


Inflace v Evropě slábne, kdy podle Vás ECB přistoupí ke snižování sazeb?

Míra inflace v letošním roce klesá o něco rychleji, než se čekalo. ECB si snaží zachovat určitou obezřetnost, ale zdá se, že vše směřuje k tomu, že na červnovém zasedání, tedy 6. června, ECB přistoupí k prvnímu snížení úrokových sazeb.


Jak velké snížení očekáváte?

Pravděpodobně o čtvrt procentního bodu.


Jaký následný scénář snižování ze strany ECB je pravděpodobný?

I když míra inflace poslední měsíce svižně klesá, stále zůstává řada inflačních rizik, jako je například zvýšený růst cen ve službách, který zatím nevykazuje žádné zpomalení. Dalším je stále nadprůměrný růst mezd. Tyto faktory by mohly udržovat ECB v opatrnosti a výsledkem by byl jen pozvolný pokles sazeb.


Na konci roku 2024 by tedy mohly být sazby ECB kde?

Klíčová depozitní sazba ECB je nyní na úrovni 4,00 %, v červnu by mohla klesnout na 3,75 % a do konce roku 2024 se snížit na 3,00 %.


Jak se to projeví na rozdílech mezi evropskou a americkou ekonomikou?

Evropská ekonomika balancuje na hraně stagnace, naopak americké ekonomice se nadmíru daří. To je také důvod, že ECB pravděpodobně začne snižovat úrokové sazby dříve než americká centrální banka Fed, která termín prvního snížení sazeb stále odkládá.


Projeví se to na kurzovém páru euro-dolar?

Pokračující vyšší sazby v USA by opět mohly pomoci kurzu dolaru k posílení na vyšší úrovně, např. 1,05 USD/EUR (nyní 1,09). Na druhou stranu zatím nečekáme, že by se dolar k euru vrátil až na paritu (1,00 USD/EUR).


A očekáváte nějaké větší dopady na jednotlivé trhy například ze strany investorů a jejich ochoty investovat do USA či v Evropě?

Zatím je tento vývoj, tedy dřívější snížení sazeb ECB a pozdější pokles sazeb Fedu, očekávám a nemusí přinášet větší dopady na trhy. To může přijít, když dojde k dalšímu odsunu očekáváného prvního poklesu sazeb v USA či naznačení rychlejšího poklesu sazeb v eurozóně (ECB).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.