Colt CZ: Dluhopis VAR/2030 ponese úrok 1,8 % plus 6M Pribor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ Group zveřejnila konečnou podobu prospektu pro své nové dluhopisy VAR/2030. Dluhopisy s nominální hodnotou 3 mil. Kč budou vydány 18. 5. 2023 a budou splatné za 7 let. Společnost má v úmyslu vydat dluhopisy celkem za 1,5 mld. Kč, ale má možnost emisi navýšit na 3 mld. Variabilní úrok bude ve výši 1,8 % plus 6M Pribor. Podle současných výnosů na peněžním trhu je tak nyní celkový úrok dluhopisu 9,02 %. Úrok bude vyplácen pololetně. Colt CZ požádá o přijetí dluhopisu na regulovaný trh pražské burzy, kde by se měl začít obchodovat v den svého vydání nebo brzy poté. Management společnosti zatím neuvedl žádný konkrétní účel, na nějž jsou dluhopisy vydávány, ale Colt CZ má dlouhodobě v plánu provádět další akvizice. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.