Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu klesly téměř na roční minima

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za říjen opět korigoval a klesl na 55,1 bodů (58,0 b. v září; 61,0 b. v srpnu), což je nejnižší úroveň od loňského listopadu. Poprvé od června 2020 firmy naznačují pokles produkce, když se odstávky v automobilovém průmyslu (nedostatek čipů) přelévají do dalších oborů. Navíc firmy poprvé po roce také vykazují pokles nových zakázek, což často souvisí s hlubokými výpadky v dodavatelských řetězcích. I přes tento negativní vývoj ekonomické aktivity firmy vykazují stále rostoucí inflační tlaky, a to jak na straně cen vstupů, tak i na straně cen své produkce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.