J&T BANKA uzavřela rok 2016 s bilanční sumou přes 133 miliard korun

2-minutové čtení

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela, dle auditovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 133,11 miliard korun. Čistý zisk za dané období činil 950 milionů korun.


Meziroční pokles bilanční sumy je primárně ovlivněn poklesem klientských vkladů (o 15,4 % na 103,05 miliard korun), který byl v souladu se stanovenými strategickými cíli banky. Pokles je zřejmý především u termínovaných vkladů, které jsou ale ve značné míře přesunuty do investic. S ohledem na vývoj úrokových sazeb na trhu banka očekává tento trend i v budoucích letech. I nadále banka hodlá převádět vklady do investičních produktů a oblasti správy aktiv.

Své kvality v oblasti investic banka potvrdila díky úspěšnému J&T Money. Několikanásobně oceněný fond v uplynulém roce zdvojnásobil hodnotu spravovaných aktiv na 6,7 miliardy korun. Ve fondu J&T BOND byly na konci roku zainvestovány přes 2 miliardy korun. Nejen díky kvalitní produktové nabídce se tak bance podařilo do fondů J&T získat více než 7 miliard korun a navýšit obhospodařovaná aktiva o 40 % na bezmála 25 miliard korun.

Banka v roce 2016 navázala na renesanci dluhopisových trhů a prostřednictvím kapitálových trhů zprostředkovala rekordní objem dluhového financování. Na trhy pražské a bratislavské burzy umístila 11 emisí dluhopisů v celkovém objemu 19,39 miliardy korun. Navíc již v březnu 2016 úspěšně upsala svou druhou emisi korunových podřízených výnosových perpetuitních certifikátů.

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 banka navýšila svůj podíl ve společnosti Vaba d.d. banka Varaždin upsáním nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 76 milionů HRK. Tímto krokem banka získala více než 82% podíl v této chorvatské bance, která od ledna 2017 vystupuje s novým názvem J&T BANKA d.d..

Vlastní kapitál na konci roku 2016 činil 19,13 miliard Kč (meziročně vzrostl o 12,9 %). Dostatečná kapitálová vybavenost umožňuje bance i v dalších letech růst a rozvoj. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 15,88 %.