Sazka Group Financing předčasně splatí emisi eurových dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Sazka Group Financing oznámila, že k 12. březnu předčasně splatí emisi eurových dluhopisů (SG 4,00/2022, ISIN: SK4120013475)


Sazka Group Financing oznámila, že k 12. březnu předčasně splatí emisi eurových dluhopisů (SG 4,00/2022, ISIN: SK4120013475). Původní splatnost emise měla být 12. prosince tohoto roku. Držitelé dluhopisů tak podle emisních podmínek dostanou kromě nominální hodnoty a naběhlého výnosu také mimořádný výnos ve výši 6 EUR za každý dluhopis (0,6 % z nominální hodnoty 1000 EUR). Rozhodný den pro výplatu výnosu včetně mimořádného je dnes (10. února).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.