Makro: ČNB snížila úrokové sazby o 50 bodů na 5,75 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve středu Česká národní banka (ČNB) podle očekávání snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 5,75 % (2T repo). Hlasování bylo 5:2, když v radě byly 2 hlasy pro snížení sazeb o 75 bazických bodů. Ze strany ČNB jde o třetí snížení sazeb v řadě (prosinec, únor, březen) a podruhé v řadě o 50 bazických bodů. Celkové vyznění zasedání bylo relativně opatrné. Inflace se letos vrátila k úrovni 2 procent, ale bankovní rada citlivě sleduje proinflační rizika, jako je slabší kurz koruny a výrazně nadprůměrný růst cen služeb. V květnu ČNB představí svoji analýzu neutrální úrokové sazby, tj. úrovně, kde ČNB plánuje držet sazby dlouhodobě. Podle guvernéra Michla je tato úroveň výš, než se v minulostí předpokládalo.

Nadále očekáváme, že ČNB v květnu znova sníží sazby o 50 bodů na 5,25 %. Během léta se další pokles sazeb již může zvolnit a na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent (2T repo).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.