Colt CZ registruje podle gen. ředitele silnou poptávku, v zakázkách upřednostňuje Armádu ČR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Generální ředitel Colt CZ Jan Drahota uvedl v rozhovoru pro Právo, že společnost upřednostňuje s dodávkami zbraní Armádu ČR navzdory tomu, že má vyprodanou kapacitu i pro jiné zákazníky. Českou armádu společnost považuje za strategického partnera.


Generální ředitel Colt CZ Jan Drahota uvedl v rozhovoru pro Právo, že společnost upřednostňuje s dodávkami zbraní Armádu ČR navzdory tomu, že má vyprodanou kapacitu i pro jiné zákazníky. Českou armádu společnost považuje za strategického partnera, a v nedávném navýšení rámcové smlouvy o 1 mld. Kč tak Česká zbrojovka, která je součástí Colt CZ, zachovala stejnou cenu zbraní, jaká je v původní velikosti smlouvy 2,5 mld. Kč. Jinde přitom ceny zbraní podle gen. ředitele rostou. Drahota také uvedl, že společnost pociťuje silnou poptávku ve všech prodejních segmentech. Společnost se podílela na pomoci Ukrajině dodávkami ručních zbraní, ale i neprůstřelných vest a helem, které byly podle Drahoty na začátku války zcela nedostatkovým zbožím. O další pomoci společnost jedná. Vyznění rozhovoru považujeme za pozitivní vzhledem ke zmínce o pokračující silné poptávce po ručních zbraních.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.