Makro: Obchodní bilance za první pololetí v přebytku 80 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v červnu skončila ve výrazném přebytku 18,2 mld. korun (-15,2 mld. v červnu 2022). Pokračoval velmi pozvolný růst vývozů (+1 % r/r) a kvůli vysoké srovnávací základně propadl objem dovozů (-7 % r/r). Na vývozní straně byl pozitivním faktorem růst exportu aut (+17 % r/r), kde se kromě letošního zlepšení projevuje i nízká srovnávací základna loňského roku. Naopak na dovozní straně byl výrazným faktorem prudký propad dovozu ropy a plynu (-56 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak u plynu i propad dováženého objemu. Extrémní vlivy z roku 2022 odezněly a obchodní bilance se vrací do předchozího trendu. Za první pololetí obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 80 mld. korun (-83 mld. korun za 1H/2022), což odpovídá průměru předchozí dekády a je to příznivý faktor pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 90 mld. korun (-203 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.