Mimořádné kroky amerického Fedu

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Americká centrální banka Fed v pondělí 23. března oznámila řadu kroků, které jdou označit jako jeden ze zlomových okamžiků v posledním vývoji. Fed oznámil, že fakticky spouští bezlimitní a časově neomezenou podporu ekonomiky. Základní kroky se pokusíme sepsat v následujícím textu.    Bezlimitní QE Fed bude nově nakupovat státní dluhopisy (US Treasury) a dluhopisy navázané na hypotéky (MBS) v takovém objemu, aby zajistil hladké fungování trhu a měnové politiky (... in the amounts needed to support the smooth functioning of markets…). Tedy není stanoven žádný limit na objem, strukturu nákupů či časový rozsah těchto operací. Fed jinými slovy oznámil, že do systému pošle tak velkou monetární injekci, jak uzná za vhodné, že je to třeba. Fakticky tak nahradí program QE, který oznámil teprve minulý týden (700 mld. USD = 500 mld. v US Treasury + 200 mld. v MBS). To ukazuje, v jak hektické době žijeme, když se velké QE po týdnu stane nedostatečné. Nově Fed začne kupovat i další dluhopisy navázané na hypotéky (Agency mortgage-backed securities).   Programy na podporu financování firem, domácností a municipalit Fed spustí několik různých programů, které mají za cíl podpořit financování všech typů úvěrů, a to všem subjektům v ekonomice – firmám, municipalitám i domácnostem:   1) PMCCF – Primary Market Corporate Credit Facility – Fed založí SPV (Special Purpose Vehicle), které bude nakupovat NAPŘÍMO od emitentů nově vydané dluhopisy. Emitent dluhopisů musí mít investiční rating (BBB-/Baa3 a vyšší). Emitent nemusí splácet úroky po 6M, ale pak nemůže vyplácet dividendy ani provádět zpětný odkup aktiv. Tento program bude poskytovat financování až na 4 roky.   2) SMCCF – Secondary Market Corporate Credit Facility – Fed založí další SPV, které bude nakupovat na trhu již vydané korporátní dluhopisy od emitentů, kteří mají alespoň investiční rating (BBB-/Baa3). Ovšem tento SPV nebude kupovat jen dluhopisy, ale i ETF fondy, které jsou zaměřeny na kvalitní korporátní dluhopisy v USA (Investment Grade Corporate Bonds).   3) TALF – Term Asset-Backed Securities Loan Facility – Další SPV založené od Fedu, které bude zajišťovat financování emisí ABS (Asset-Backed Securites), které jako kolaterál budou používat např. auto-půjčky, studentské půjčky, dluh z kreditních karet, úvěry malých firem, investiční úvěry firem (equipment loan) apod. Půjčky mají splňovat určité kreditní minimum. SPV má krýt případné ztráty u nesplácených půjček (funding backstop).    Každý program – PMCCF, SMCCF, TALF – má naplánovaný rozsah 100 mld. USD, celkem tedy 300 mld. USD. Vedle toho bude Fed podporovat i dluhové financování municipalit v USA tím, že jejich dluhopisy zařadí do již fungujících programů – MMLF (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility) a CPFF (Commercial Paper Funding Facility).    Současně Fed v prohlášení oznámil, že připraví nový program – Main Street Business Lending Program – který podpoří financování malých a středních firem. Podmínky a principy tohoto programu Fed teprve oznámí v nejbližších dnech.    Na závěr prohlášení Fed zdůraznil, že použije všechny svoje nástroje, a to v jejich plném rozsahu, aby podpořil tok úvěrů v ekonomice k domácnostem a firmám. Lze to chápat tak, že v dalších krocích Fed necítí žádné omezení co do rozsahu či časového omezení.   Hodnocení Fed opět na rozdíl od jiných centrálních bank inovativně představuje cestu dál. V současné krizi není novinka použití nákupu dluhopisů označované jako QE. Novinkou jsou QE programy, které nemají specifikovaný objemový a ani časový limit. Pro kreditní trhy je to pozitivní zpráva a je velmi důležitá pro další vývoj.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.