Banky: ČNB snížila sazbu proticyklické rezervy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o 25 b.b. na 2,00 % s účinností od 1. října tohoto roku. ČNB tento krok zdůvodnila postupným snižováním cyklických systémových rizik v bankovním sektoru. Jedná se již o druhé snížení této rezervy v řadě, když od 1. července sazba klesla z maximální úrovně 2,5 % o 25 b.b. ČNB rozhoduje o nastavení proticyklické rezervy jednou za čtvrt roku. Z našeho pohledu se jedná pro bankovní sektor o pozitivní krok v době utlumené poptávky po úvěrech na bydlení a zvyšujících se kapitálových požadavků (MREL).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.