Primoco posouvá lhůtu pro výkon přednostního práva k úpisu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Primoco UAV včera oznámila, že posouvá lhůtu pro výkon přednostního práva k úpisu akcií. Ta se z 16. – 30. 4. posouvá na 19. 4. – 2. 5. 2021. Důvodem je skutečnost, že se posunul termín schválení prospektu k úpisu akcií ze strany ČNB. V prvním kole budou moci stávající akcionáři upsat nové akcie za 240 Kč/ks. Společnost chce upsat max. 655 300 nových akcií (současný celk. počet akcií je 4,34 mil.). Stávající akcionáři budou mít právo za každých 7 držených akcií upsat 1 novou. Akcie, které se neupíší v prvním kole stávajícím akcionářům, budou nabídnuty všem investorům ve druhém kole. To proběhne od 3. 5. do 16. 5., s předpokládaným termínem vypořádání 19. 5. Úpis ve druhém kole proběhne prostřednictvím systému pražské burzy Start – Veřejná nabídka.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.