Primoco posouvá lhůtu pro výkon přednostního práva k úpisu akcií

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Primoco UAV včera oznámila, že posouvá lhůtu pro výkon přednostního práva k úpisu akcií. Ta se z 16. – 30. 4. posouvá na 19. 4. – 2. 5. 2021. Důvodem je skutečnost, že se posunul termín schválení prospektu k úpisu akcií ze strany ČNB. V prvním kole budou moci stávající akcionáři upsat nové akcie za 240 Kč/ks. Společnost chce upsat max. 655 300 nových akcií (současný celk. počet akcií je 4,34 mil.). Stávající akcionáři budou mít právo za každých 7 držených akcií upsat 1 novou. Akcie, které se neupíší v prvním kole stávajícím akcionářům, budou nabídnuty všem investorům ve druhém kole. To proběhne od 3. 5. do 16. 5., s předpokládaným termínem vypořádání 19. 5. Úpis ve druhém kole proběhne prostřednictvím systému pražské burzy Start – Veřejná nabídka.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.