ČEZ: Ministr financí o případném zkrácení mimořádné daně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ministr financí Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro HN uvedl, že pokud mimořádné příjmy za rok 2023 a 2024 budou přibližně stejné jako mimořádné výdaje, je čas tento nástroj zrušit. Za loňský rok budou tyto příjmy a výdaje podle Stanjury v zásadě neutrální a nyní už žádné mimořádné náklady nejsou. Zkrácení účinnosti daně je podle jeho slov legislativně jednoduché a konec účinnosti ani nemusí být nastaven na konec roku. Případné zkrácení daně se však musí projednat v koalici, kde může narazit na odpor některých partnerů. Podle našeho názoru tyto výroky dávají naději, že by daň z mimořádných zisků mohla být zrušena i pro část roku 2024. Přestože podle slov ministra již žádné mimořádné náklady nejsou a rok 2023 byl rozpočtově neutrální, očekává vláda letos výběr z mimořádné daně ve výši 17 mld. Kč, zároveň samotný ČEZ očekává, že odvede 25 – 32 mld. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.