Komerční banka: Projekce výsledků za 4Q, očekáváme dividendu 52 Kč na akcii

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka (KB) zítra před otevřením trhu oznámí výsledky za 4. čtvrtletí 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční 8% růst na 4 193 mil. Kč, za kterým však stojí především mimořádný dopad rozpouštění opravných položek. Na provozní úrovni je výsledek na podobné úrovni jako ve stejném období minulého roku. Růst čistých úrokových výnosů by měl již 4. kvartál v řadě výrazně zpomalovat (oček. +1,3 % r/r). Provozní náklady očekáváme vyšší téměř o 2,5 % r/r. Růst mezd je částečně tlumen klesajícím počtem zaměstnanců (-3 % r/r), takže očekávaný růst personálních nákladů je jen relativně mírný. V rámci prezentace výsledků za 3Q management uvedl, že ve 4Q dojde k mimořádnému rozpuštění opravných položek ve výši přibližně 500 mil. Kč. Z tohoto důvodu očekáváme ve 4Q opravné položky v kladné výši 363 mil. Kč.

Management by měl také tradičně zveřejnit návrh dividendy ze zisku minulého roku, kde očekáváme 52 Kč na akcii (6,6% hrubý dividendový výnos), což odpovídá výplatnímu poměru na úrovni 65 %. Komerční banka sice nabízí relativně vysoký dividendový výnos, nicméně z pohledu hospodaření postrádá výraznější růstový potenciál, na čemž nadcházející výsledky asi příliš nezmění.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)oček. J&T 4Q194Q 2018r/rKonsensus
Provozní výnosy8 5478 4721%8 391
  Čistý úrokový výnos6 1116 0301%5 958
  Poplatky & provize1 5931 5791%1 595
  Výnosy z fin. operací7957901%838
Provozní náklady-3 710-3 6193%-3 722
Provozní zisk4 8374 8530%4 669
  Opravné položky363-18-376
Zisk před zdaněním5 2704 8708%5 104
Čistý zisk4 1933 8858%4 086

 

Zdroj: J&T Banka, KB 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.