Za výkyvy v hodnotě bohatství mohou hlavně akcie

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceZa výkyvy v hodnotě bohatství mohou hlavně akcie
#Trendy#Wealth report

Čeští a slovenští dolaroví milionáři vloni nezvyšovali své bohatství tolik jako v předchozích letech. Nejvíce se dařilo mladým movitým, největší ztrátu si připsalo bohatství těch nad 60 let, což může být způsobeno výpadky z podnikatelských příjmů. Ukázal to unikátní průzkum J&T Banka Wealth Report 2022.


Z hlediska uchování hodnoty bohatství byl letošní rok nejslabší, dokonce slabší než covidové roky. Pokles hodnoty svého jmění tak deklarovalo prozatím nejvyšší procento českých a slovenských dolarových milionářů (18 % v ČR, 21 % v SR).

Výrazně, tedy o více než 10 %, za poslední rok zbohatlo 19 % českých a 12 % slovenských dolarových milionářů, přírůstek do 9 % deklaruje také třetina českých a čtvrtina slovenských dolarových milionářů. Slabá třetina bohatých pak deklaruje stejnou hodnotu jmění jako loni.

Za výkyvy v hodnotě bohatství, ať už pozitivními, či negativními, mohou především akcie. Pozitivně se na vývoji bohatství podepsal především příjem z podnikání následovaný investičními nemovitostmi a dluhopisy.

Nejvíce za poslední rok zbohatli v Česku mladší dolaroví milionáři, kde třetina z nich zbohatla o více než 10 %. Starší 50 let zbohatli nejčastěji v rozmezí 2–9 %. Největší ztrátu si připsalo bohatství těch nad 60 let, což může být způsobeno zejména výpadky z podnikatelských příjmů.


Očekávání jsou pozitivní

Téměř polovina českých (45 %) a necelá třetina slovenských (32 %) dolarových milionářů očekává růst svého jmění do 9 % i v nadcházejícím roce. Třetina česko-slovenských movitých pak očekává, že jejich bohatství zůstane přibližně stejné.

Ke změně bohatství v následujících 12 měsících v Česku i Slovensku přispěje nejvíce opět vlastní podnikání a příjmy z něj plynoucí. Z investičních nástrojů zejména akcie, investiční nemovitosti, dluhopisy či private ekvity investice. Nově se do příčin změny bohatství zapsala také hotovost, která díky dobře úročeným účtům může i krátkodobě nabídnout zajímavé zhodnocení. Co konkrétně lze od těchto investic v nejbližším období očekávat?


Potenciál akcií pohledem Marka Ševčíka

Evropské akcie mají za sebou jeden z nejlepších startů roku za tři dekády. Investoři se, nutno říci oprávněně, obávali o efekt vysokých cen energií  na evropský průmysl. Mírná zima však pomohla a situace zde není tak vážná. Nenaplnění katastrofického scénáře pak akciím přirozeně pomohlo.

„Nic to ale nemění na situaci, že inflace je nadále velmi zvýšená a centrální bance nezbude než nadále dusit ekonomický vývoj vyššími sazbami či snižováním bilance. To druhé vidíme do budoucna jako ‚černého koně‘ evropské monetární politiky,“ říká Marek Ševčík, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

Úrokové sazby jsou přece jen jasně viditelné, mediálně široce sledované. Snižování bilance má podobný efekt, ale pro veřejnost zůstává více v pozadí. „Lze si to představit jako omezení až vypnutí poptávky centrálních bank po státních a korporátních dluhopisech. Firmy a státy pak musí připlatit, aby všechny své dluhopisy prodaly. A připlatit znamená navýšit své úrokové sazby. To nás vede k opatrnosti ohledně vývoje akciového trhu, inflační tlaky totiž zůstávají navzdory mírné zimě vysoké. Pro tento rok nevidíme na stole snižování sazeb, je sice třeba zůstat ve střehu, situace je dynamická,“ upozorňuje.

Důležitým motorem pro růst cen akcií v USA je podle něj právě očekávání snižování sazeb další. Je pravda, že zámořské ceny zboží již nerostou, někteří analytici již podle různé metodiky uvádějí deflaci. Inflace služeb zůstává zvýšená, Fed dává jasné signály, že prioritou je dostat se zpět na růst pouhých 2 %.

„Je tedy dost možné, že sazby zůstanou výše déle, než si trh maluje, a to nás vede k opatrnému výhledu na indexy jako na celek,“ konstatuje.


Dluhopisy je vhodné do mixu zařadit

Dluhopisy se poslední dva roky přizpůsobovaly růstu úrokových sazeb. Nyní tak nabízejí výnos, o kterém jsme si posledních deset let mohli jen nechat zdát.

„Úrokové sazby jsou celosvětově pravděpodobně blízko svému vrcholu. Dává proto smysl si vyšší úrokové sazby zafixovat na delší dobu nákupem delších dluhopisů. Po mnoha letech tak opět mohou dluhopisy díky vyšším úrokovým sazbám v rámci portfolia vyvažovat rizikovější investice. Dává proto smysl dluhopisy do investičního mixu zařadit,“ uvádí portfolio manažer Martin Kujal.


Za výkyvy v hodnotě bohatství mohou hlavně akcie


Investice s nápadem

V aktuálním ekonomickém prostředí mohou přinášet zajímavé příležitostí i fondy private ekvity, a to kvůli již u dluhopisů zmiňovanému delšímu časovému horizontu. U těchto fondů jde většinou o myšlenku, nápad či ideu, která může být průlomová, inovativní, stabilizační, restrukturalizační, ale i jiná, avšak pravděpodobně s obtížnějším začátkem. Tedy s obdobím, kdy je potřeba zafinancovat prvotní fázi. Nemusí se dařit každý rok, ale klíčový je finální výsledek.

„Průběžné oceňování takové investice může aktuálně některým investorům přidělávat vrásky, ale jiným naopak připravovat zajímavé příležitosti. Pokud však investor v obor, systém, ideu či manažera věří, měl by k investici přistupovat sice obezřetně, ale s odhodláním,“ popisuje atypičnost této investice Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.


Nájemní výnos roste

Společným rysem téměř všech investičních nemovitostí je rostoucí nájemní výnos. U bytů, ale např. i u kanceláří či logistických ploch, nyní svižným tempem rostou nájmy, což je způsobeno inflační indexací i silnou poptávkou v některých segmentech. Zároveň ceny nemovitostí obecně mírně korigují celou dekádu růstu. Vyšší nájmy a mírně nižší ceny dohromady vedou k vyššímu nájemnímu výnosu, který se tak pomalu přizpůsobuje zvýšeným úrokovým sazbám nebo výnosům dluhopisů.

„Zároveň je třeba říci, že investor nyní nemůže – jako tomu bylo donedávna – automaticky počítat s každoročním zhodnocením nemovitosti. Jsme názoru, že kvůli vyšším úrokům se tento trend na určitou dobu zastavil,“ upozorňuje analytik Pavel Ryska.


Co ještě bohatství ovlivní

Největší vliv na tvorbu a udržení bohatství budou mít vysoká inflace, energetická krize a válka na Ukrajině. Tyto faktory pak zcela převážily všechny obvyklé problémy, jako je například korupce. Zcela jako okrajová hrozba pro jmění je vnímána klimatická změna, naopak jako větší hrozba oproti minulosti je u českých dolarových milionářů pociťována snaha bojovat proti změně klimatu bez ohledu na ekonomiku.

Třetina české populace a obyvatel Slovenska označila jako faktor s největším vlivem na jejich bohatství také neschopnost vlády zásadně zlepšit ekonomické prostředí namísto řešení mediálně vděčných témat. Faktorem, který ovlivní bohatství v následujícím roce, jsou dle české populace také vysoké úrokové sazby, ty se mohou na jedné straně pozitivně promítnout ve zhodnocení úspor, ale také na straně druhé mohou negativně ovlivnit finanční závazky.


O průzkumu J&T Banka Wealth Report

Průzkum probíhal na sklonku roku 2022 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Jeho cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů.

Do průzkumu se zapojilo 309 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 117 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory.

Celý průzkum je k dispozici zde.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.