Nové dluhopisy v naší nabídce financují výrobu metanolu

2-minutové čtení
J&T specialistaPětileté zajištěné dluhopisy společnosti Liberty ONE Methanol LLC ze skupiny KKCG pana Karla Komárka jsou ode dneška v nabídce J&T Banky. Dluhopisy v nominální hodnotě deseti tisíc korun s názvem LIB.O.M. 5,30/23 nabízí roční kupón ve výši 5,3 % vyplácený pololetně. Celkový objem emise činí 1,9 miliardy korun (s možností navýšení až na 2,1 miliardy korun). Pokyny pro úpis k datu emise v J&T Bance přijímáme do 16. 10. 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že emitentem dluhopisů je nově založená americká společnost Liberty ONE Methanol LLC, jsou dluhopisy zajištěny finanční zárukou mateřské společnosti KKCG AG. Ta je aktivní v oblasti loterií a her, cestovního ruchu, realit, strojírenství a technologií a v neposlední řadě v oblasti ropy a zemního plynu.

Společnost Liberty ONE Methanol LLC se účastní obnovení průmyslové výroby metanolu v USA. To je výhodné díky převisu nabídky zemního plynu a jeho nízké ceně. Metanol se vyrábí ze zemního plynu a poptávka po něm roste.

Z brazilského Rio de Janeira se přemístila továrna na výrobu metanolu a  ta je nyní  v etapě výstavby a modernizace  v americkém Charlestonu. Bude spuštěna do provozu v roce 2020. Realokace výroby je přitom výrazně efektivnější než případná výstavba na zelené louce. Průmyslová oblast Západní Virginie nabízí pro továrnu hned několik výhod: dostatek relativně levného plynu jako suroviny pro výrobu metanolu, blízkost odběratelů zaručující minimalizaci nákladů na dopravu a dostatek pracovních sil. Po uvedení továrny do provozu budou příjmy z výroby a prodeje metanolu hlavním zdrojem cashflow emitenta.

 

Podrobnosti o emisi a upozornění na rizika najdete v prospektu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.