ČEZ: EBITDA nad odhady, zisk zatížen mimořádnými daněmi

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ dnes ráno oznámil výsledky za rok 2023. EBITDA na úrovni 124,8 mld. Kč (-5 % r/r) překonala jak výhled managementu (115-120 mld.), tak konsensus trhu (120,2 mld.). Očištěný čistý zisk na úrovni 34,8 mld. Kč (-56 %) pak byl poblíž poloviny rozpětí výhledu společnosti (33-37 mld. Kč). Za výrazným růstem tržeb je vyšší realizovaná cena elektřiny, která byla v minulém roce 126 EUR/MWh (101 EUR v roce 2022). Na úrovni provozního zisku je pak pokles způsoben výhradně mimořádně silným výsledkem z obchodování s komoditami a deriváty v roce 2022.

Do čistého zisku se výrazně promítla daň z mimořádných zisků, když efektivní zdanění v samotném 4Q bylo více jak 100 % a za celý rok 2023 byla efektivní daň přibližně 63 % (bez započtení odvodů z nadměrných tržeb). Celková daň z mimořádných zisků byla za rok 2023 přibližně 30,1 mld. Kč a odvody z nadměrných tržeb 10 mld. Kč. Dosažený čistý zisk indikuje dividendu ve výši 52 Kč (5,8% div. výnos) při 80% výplatním poměru a 65 Kč (7,3% div. výnos), pokud by stát požadoval stejně jako v posledních dvou letech výplatu celého zisku.

Výhled pro tento rok počítá s EBITDA v rozmezí 115 – 120 mld. Kč a očištěným čistým ziskem 25 – 30 mld. Kč, což je oproti našemu očekávání v souladu na úrovni EBITDA a mírně níže na úrovni zisku.

Na tento rok měl ČEZ ke konci roku předprodáno 95 % očekávané výroby v ČR s průměrnou realizovanou cenou 129 EUR za MWh, pro příští rok pak 65 % s průměrnou cenou 125 EUR a na rok 2026 29 % s průměrnou cenou 107 EUR. Čistý dluh společnosti byl na úrovni 151,3 mld. Kč a poměr čistého dluhu k EBITDA 1,2x (1,0x ke konci 3Q).

Celkově vnímáme zveřejněné informace neutrálně. Samotná čísla ani výhled nepřinesly výraznější překvapení, když vyšší EBITDA v minulém roce je kompenzována vyšším dopadem mimořádného zdanění. Pozitivně pak vidíme vývoj předprodejů elektřiny, kde si společnost byla stále schopna zajistit pro tento a příští rok výraznou část produkce za relativně vysoké ceny. Konferenční hovor k výsledkům management pořádá dnes od 16:00 SEČ.

 

mld. Kč20232022r/rOček. J&TKonsensus
Tržby340,6288,518 %325,0329,6
EBITDA124,8131,6-5 %121,3120,2
EBIT84,5101,9-17 %84,284,2
Očištěný čistý zisk34,878,4-56 %34,535,3

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.