CTP se dohodlo na navýšení revolvingového úvěru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Logistický investor CTP dnes oznámil, že se s konsorciem 10 bank domluvil na navýšení revolvingového úvěru ze 400 na 500 mil. EUR. Úvěr má splatnost 3 roky s možností dvojího prodloužení o jeden rok. Úrok je odvozen od standardních marží, ale může být napojen na dosažení určitých standardů udržitelnosti ze strany CTP. Navýšení rámcového úvěru naznačuje důvěru příslušných bank v CTP, proto zprávu hodnotíme jako mírně pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.