Primoco: Oznámena zatím největší zakázka na 18 letadel evropskému zákazníkovi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Generální ředitel Primoca Ladislav Semetkovský včera při prezentaci v rámci Start Days pražské burzy uvedl, že společnost podepsala novou zakázku na 18 letadel pro evropského zákazníka. Ze zatím oznámených zakázek jde o největší v historii společnosti a firma má letos již podepsané nové smlouvy na 33 letounů. Cenu zakázky gen. ředitel neuvedl, ale pokud budeme uvažovat jednotkovou cenu cca 0,95 mil. EUR za kus, potom při současném měnovém kurzu zakázka představuje hodnotu cca 400 mil. Kč. Semetkovský nadále očekává, že firma letos podepíše nové kontrakty za cca 1 mld. Kč, ale nově odhaduje, že Primoco v r. 2023 dosáhne tržeb 750 – 850 mil. Kč, a to při marži EBITDA 45 %. Zisk EBITDA by se tak mohl pohybovat mezi cca 338 – 383 mil. Kč. To je výrazně nad naším očekáváním pro letošní rok (tržby 515,6 mil. a EBITDA 237,2 mil.) Loni firma dosáhla tržeb 153,2 mil. Kč a zisku EBITDA 66,0 mil., tedy pokud se vyplní výhled, tržby i zisk EBITDA se více než zpětinásobí. Zprávu hodnotíme pozitivně, neboť Primocu se daří získávat nové a větší zakázky a zřejmě dosáhne výsledků vysoko nad naším očekáváním.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.